Oltarz naŚwieto Bożego Ciała na Cmentarzu Bródnowskim w Warszwie 03.06.2010

Oltarz na Święto Bożego Ciała na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 03.06.2010

 

TRADYCJA BOŻEGO CIAŁA

Powodem ustanowienia tego święta były objawienia jakie miewała św. Julianna augustynka z Cornillon (1193-1258). Po zbadaniu sprawy ustanowiono święto w diecezji Liege (Belgia). Papież Urban IV wprowadził je do Kościoła powszechnego;jego zarządzenia potwierdził Papież Klemens V i Jan XXII, który dodał oktawę. Oficjum i Mszę ułożył Św. Tomasz z Akwinu, który tak dobrał teksty, aby służyły do rozważania najgłówniejszych prawd o Eucharystii. W Sekwencji zaś Św. Tomasz zawarł streszczenie nauki katolickiej o Najświętszym Sakramencie.

Po Mszy Św. wychodzi z kościoła głównego danej miejscowosći procesja na główne ulice miasta.W Polsce istnieje od XV wieku zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach ustawionych w drodze pochodu. Ten śpiew Ewangelii jest wyznaniem wiary, iż pod postaciami chleba mamy wśród siebie tego samego Pana Naszego Jezusa Chrystusa, o którym opowiadają Ewangelie. Na koniec procesji śpiewany jest hymn “Te Deum laudamus”,a celebrans udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Papież Pius XII, dekretem z dnia 23 marca A.D. 1955 zniósł oktawę tego święta.

W Polsce wprowadził je w 1320 r. w diecezji krakowskiej biskup Nanker. W XIV wieku obchodzono je z pewnością także w diecezji płockiej, zaś w późnym średniowieczu i w dobie renesansu szczególnym centrum kultu Bożego Ciała  był Poznań.

 

Kejow

Linki

http://www.tradycja.koc.pl/lit2.htm

http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4508

Kejow