Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego na koniec III kwartału działało w Polsce 6716 stacji benzynowych. W stosunku do końca roku 2009 oznacza to symboliczny wzrost o jedną placówkę.

- segment stacji niezależnych  3230

- stacje rafinerii 2014 (1698 w sieci Orlenu i 316 Lotosu)

- stacje sieci zagranicznych - 1331

Według WNP.pl

Szczegóły z briefingu prasowego

 
Swoje sieci rozbudowywały koncerny zagraniczne operujące na rynku polskim, głównie poprzez działalność franczyzową, ale też budowę obiektów od podstaw. Liczba stacji z logo tych firmwzrosła w I półroczu 2010 o kolejne 17 obiektów osiągając poziom 1 328 stacji. Swoje inwestycje w nowe stacje paliw zintensyfikowali operatorzy marketów. W roku 2010
przybyło już 9 stacji obok dużych obiektów handlowych. Znaczący wzrost ilości stacji
zanotowano również w nowym segmencie rynku stacji paliw – stacjach autostradowych.
Na koniec grudnia 2009 takich obiektów było 21, a na koniec czerwca 2010 już 31 – z czego
największy przyrost osiągnęła Grupa Lotos uruchamiając 6 nowych MOP-ów.

Publikacja; Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

Stacji nie przybywa zmieniają swoje oblicze , wystrój.

Kejow